SOA và Triển khai Dịch vụ Web

Ứng dụng Hướng Dịch vụ hiện đã được biết đến nhiều với tên viết tắt SOA (Service Oriented Application). Tuy nhiên, liệu chúng ta đã thử lựa ra những câu hỏi cần thiết trong những điều mà mọi người thường biết về SOA?

SOA là một Sản phẩm hay một Công nghệ?

Nó không phải là một công nghệ và cũng không phải là một sản phẩm. Đó là một phương pháp tính toán với kỹ thuật tạo ra môi trường IT để phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trong quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh. Hoặc dễ hiểu hơn, đó là công cụ hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp ngày nay có thể cạnh tranh với những đối thủ và ứng phó kịp thời trước tình hình thị trường không ngừng biến đổi với một chi phí hợp lý.

cntt

Công nghệ thông tin là công cụ cần thiết của mỗi doanh nghiệp

SOA, làm thế nào một thuật ngữ kỹ thuật lại được nhắc tới nhiều như vậy?

Danh tiếng đang lên của SOA đã giúp nó trở thành thuật ngữ kỹ thuật mới nhất và được nhắc tới nhiều nhất trong kỷ nguyên www. Nguyên nhân cơ bản là mọi sản phẩm và nâng cấp ngày nay đều dựa trên những lợi thế đáng chú ý của SOA. Tuy nhiên, thuật ngữ này cần phải được hiểu rõ cũng như đánh giá đúng về những thách thức liên quan. Đó là một giải pháp cho những khách hàng khó tính nhờ việc nhanh chóng tạo ra những cơ hội kinh doanh và giúp chúng tồn tại trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

Các Tính năng Nổi bật:

Các tùy chọn được đánh giá cao của những dịch vụ SOA bao gồm:

  • Được sử dụng rời hoặc theo cả gói
  • Được sử dụng cho mục đích kết hợp và cho khách hàng
  • Sử dụng các khối xây dựng cơ bản

SOA có thể được định nghĩa là một kiến trúc phần mềm nhằm xác định việc sử dụng các dịch vụ để hỗ trợ nhu cầu của người sử dụng phần mềm. Các đặc điểm của các dịch vụ này là các thành phần công việc có thể tái sử dụng; được kết hợp lỏng lẻo; các khối xây dựng ứng dụng SOA với mục đích cung cấp các dịch vụ cho ứng dụng người dùng hoặc các dịch vụ khác thông qua yếu tố phần mềm có địa chỉ mạng rõ ràng và không đồng nhất.

diagram-soa

So sánh trước và sau khi ứng dụng SOA

Triển khai ứng dụng SOA thông qua việc hiểu về các Dịch vụ Web. Dịch vụ Web có thể là yếu tố phần mềm thể hiện những nhóm cụ thể các chức năng mà doanh nghiệp cung cấp, được khoanh lại, được tiết lộ và cung cấp qua internet sử dụng các giao thức dựa trên ngôn ngữ XML như SOAP, WSDLUDDI. Sự phát triển ứng dụng SOA liên quan đến phát triển các yếu tố phần mềm nhằm tái sử dụng phần mềm và đóng gói các yếu tố phần mềm thành các Dịch vụ Web cho các ứng dụng người dùng hoặc các dịch vụ khác. Tuy nhiên, có những khoảng cách trong phương pháp phát triển yếu tố phần mềm hiện tại do không nắm bắt được các nhân tố định hướng và phát triển cụ thể cho các Dịch vụ Web.

Triển khai các ứng dụng dịch vụ Web là cách đơn giản để tích hợp các hệ thống ứng dụng trong và ngoài hạ tầng của công ty bạn thay vì vận hành một hệ thống độc lập. Ví dụ, dữ liệu khách hàng của bạn có thể là một ứng dụng độc lập; tuy nhiên, bạn mong muốn ứng dụng kế toán của bạn có thể truy cập các thông tin khách hàng. Bạn sẽ có thể tạo ra một dịch vụ trực tuyến đối với thông tin khách hàng và thay đổi ứng dụng kế toán thành một dịch vụ mua hàng trực tuyến.

Ứng dụng kế toán sẽ truy cập dữ liệu khách hàng. Bằng việc triển khai một dịch vụ trực tuyến, hai ứng dụng này sẽ chia sẻ dữ liệu trong liên kết với cách thức tổ chức khoa học. Bởi vì dịch vụ Web đơn giản được áp dụng cho các ứng dụng và các tài sản công nghệ dữ liệu hiện có, các giải pháp mới có thể được triển khai nhanh chóng và điều chỉnh lại để tận dụng các cơ hội mới. Khi các dịch vụ Web được sử dụng rộng rãi hơn, thị trường các dịch vụ sẽ tăng trưởng, giúp thúc đẩy sự phát triển của những mô hình mạnh mẽ hơn của các ứng dụng tối ưu thời gian và tích hợp kinh doanh qua internet.