Tag Archives: VHT

Thành lập Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel

Tập đoàn Viettel vừa chính thức ra mắt Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel với mục đích trọng tâm dẫn đầu trong tiến trình “Make in Vietnam”, mang các sản phẩm công nghệ ra thị trường quốc tế.

 Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel có nhiệm vụ tập trung vào hai lĩnh vực chính đó là  công nghiệp quốc phòng và công nghiệp điện tử viễn thông. Từ năm 2017 đến thời điểm hiện tại, Viettel đã thực hiện chuẩn hóa xây dựng hệ thống quy trình đạt quy chuẩn quốc tế, bước đầu đã làm chủ công nghệ lõi và bắt tay vào việc đưa các sản phẩm công nghệ tiên tiến ra thị trường thế giới.

Kết quả thu được đến thời điểm hiện tại trong lĩnh vực công nghệ cao Viettel đã nghiên cứu và chế tạo thành công 78 sản phẩm, làm chủ 68 công nghệ lõi với 111 sáng chế. Tổng thu nhập từ sản phẩm công nghệ cao đến cuối năm 2018 đạt 1,05 tỷ USD.

Hi vọng đạt mục tiêu đến năm 2030 Viettel sẽ  lọt vào TOP 10 các doanh nghiệp viễn thông – công nghệ thông tin lớn nhất toàn cầu

“Cách duy nhất để sớm trở thành một quốc gia phát triển và tiên tiến đó là bằng việc làm chủ công nghệ lõi. Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel sẽ không ngừng lớn mạnh, có vai trò quan trọng , là nhân tố chủ chốt trong việc đóng góp vào quá trình hiện đại hóa quân đội, từng bước xây dựng ,đổi mới ,đồng bộ cơ sở hạ tầng,từng bước hiện đại hóa và cung cấp nguồn lực mạnh đối với phát triển công nghiệp quốc phòng và công nghiệp quốc gia sớm đẩy Việt Nam ra khỏi quốc gia có mức thu nhập trung bình và nhanh chóng trở thành nước phát triển”

Thành lập Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel là dấu mốc quan trọng trong giai đoạn phát triển thứ tư của Viettel, trong tương lai sẽ là Tập đoàn Công nghiệp Công nghệ cao với 3 ngành công nghiệp mũi nhọn trọng điểm: Công nghiệp quốc phòng, công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp an ninh mạng,dẫn đầu trong tiến trình “Make in Vietnam”, phát triển các sản phẩm ra trường quốc tế: quốc phòng, lưỡng dụng, công nghệ mạng